بهترین روش فرزکاری را انتخاب کن!

بهترین روش فرزکاری چیست؟

plunge milling

در این روش از لبه های پایینی ابزار(کف ابزار) به جای لبه های جانبی (فاز ابزار) استفاده می شود و نیروی برشی از شعاعی به محوری تغییر جهت می دهد به طور کلی روش    plunge milling     روش جایگزین برای حالتی است که به دلیل ارتعاش از لبه های جانبی ابزار نمی توان استفاده کرد

Upload Image...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.