آموزش پاورمیل حضوری در دفتر فنی

آموزش حرفه ای و تخصصی نرم افزار پاورمیل در محل ما

Rick Connor

Owner & coach

Rick Connor

Owner & coach

Rick Connor

Owner & coach

کلاس حضوری آموزش پاورمیل

کلاس های دوره آموزش پاورمیل به صورت کارگاهی و حرفه ای در دفتر فنی در صورت مداوم در حال برگزاری است. این دوره ها به صورت آموزشگاهی نیستند و فقط رویکرد قطعه و قالب سازی حرفه ای دارد آموزش در این دوره ها از مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار پاورمیل می باشد.

...................

برای ثبت نام در کلاس دوره آموزش پاورمیل

Recieve awesome deals now

در دوره آموزش پاورمیل چه می آموزید

چرا این دوره حرفه ای و درآمد محور قلمداد میشود؟

.............

محل برگزاری دوره آموزش پاورمیل کجاست؟